Ružencové bratstvo
(presuň myš na kartu pre zobrazenie informácií)

Informácie

 • Číslo RB: 301061
 • Obnova RB: 01. 05. 2016
 • Počet členov: 198

Horliteľka

 • Terézia Fertaľová
 • Kontakt: terezia.fertalova@unipo.sk
 • Mobil: 0948 448 081

Živý ruženec
(181 členov + 4 čestní členovia)

Aktualizované ku 7. 8. 2019

Ruža č. 1

 • Horliteľka: Mária Vilčeková
 • Počet členov: 20

Ruža č. 2

 • Horliteľka: Gabriela Špirková
 • Počet členov: 20 + 1

Ruža č. 3

 • Horliteľka: Jana Madzinová
 • Počet členov: 20 + 1

Ruža č. 4

 • Horliteľka: Františka Maníková
 • Počet členov: 20

Ruža č. 5

 • Horliteľka: Terézia Paľuvová
 • Počet členov: 20

Ruža č. 6

 • Horliteľka: Ľudmila Hudáková
 • Počet členov: 20 + 1

Ruža č. 7

 • Horliteľka: Kristína Semánková
 • Počet členov: 20 + 1

Ruža č. 8

 • Horliteľka: Eva Dolhá
 • Počet členov: 20

Ruža č. 9

 • Horliteľka: Mária Fertaľová
 • Počet členov: 20

Ruža č. 10

 • Horliteľ: Šimon Fertaľ
 • Počet členov: 19 (detská ruža)

Svätý ruženec
(13 členov)